Hai Xe Ôm đề xuất sửa đổi Hiến pháp

Posted: March 2, 2013 in Hài
Tags: , ,
Là người làm nghề xe ôm, xuất phát từ đặc trưng, thói quen và kinh nghiệm nghề nghiệp, Hai Xe Ôm tôi xin tham gia một vài ý kiến đóng góp sửa đổi Hiến pháp. 

1/ Nên giữ mãi Điều 4 Hiến pháp

Là người quen cầm lái, hành nghề kiếm ăn, nuôi sống gia đình bằng việc cầm lái; việc cầm lái này vừa liên quan đến miếng cơm manh áo, đến tính mạng của chủ xe và của cả hành khách đi xe nên trong đời làm xe ôm của mình, chưa bao giờ Hai tôi trao cho ai kể cả người thân, vợ con được thay mình lái cái xe, cái cần câu cơm của mình…Vì mỗi chiếc xe ngoài tính năng kỹ thuật chung ra, do qua tay sử dụng nên nó tự nhiên hình thành những vết mòn quán tính riêng, dân xe ôm gọi là thói quen xe…Đang lái xe này chuyển sang chiếc xe khác là tay lái loạng chạng dễ mất an toàn…

Xuất phát từ đặc thù, đặc trưng nghề cầm lái xe nên Hai Xe Ôm rất hiểu và đồng cảm với việc Đảng chủ trương phái có điều 4 Hiến pháp, phải giữ rịt lấy cái điều này để mặc định, cố định, cố thủ quyền cầm lái của mình. Đối với Hai Xe Ôm sẽ cầm lái đến cùng cho đến khi tan xe, thay xe mới chứ nhất định không trao xe cho ai thay mình chở khách.Đảng chắc cũng vậy nên Hai tôi ủng hộ Đảng và Nhà nước giữ vĩnh cửu Điều 4 Hiến pháp cho đến khi ” tan” nhà nước thì thay bằng nhà nước khác giống như Hai Xe Ôm thay xe…

Hai Xe Ôm nhất trí không thay, bỏ Điều 4 Hiến pháp. 

2/ Hai Xe Ôm kiến nghi bỏ Điều Điều 26 (sửa đổi, bổ sung Điều 69); Đó là điều:

Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, được thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật…”

Theo thiển ý và kinh nghiệm của Hai Xe Ôm và cũng xuất phát từ nghề xe ôm của mình, việc dân tổ chức biểu tình tự phát trên đường phố là rất rách việc đối với dân làm nghề xe ôm. Mỗi khi gặp đoàn người đi khiếu kiện đòi đất, biểu tình chống Trung Quốc là cánh xe ôm lại phải đưa khách đi đường vòng, tránh đoàn biểu tình, vừa mất thì giờ, vừa tốn xăng…

Còn tự do ngôn luận, tự do báo chí nữa; Điều này cũng giống như cánh xe ôm khi đã nhận chở khách là khắc biết nên đi đường nào cơ lợi nhất cho mình; Bây giờ các ông khách lại tư do ngôn luận, lại chỉ đường, lại bàn ra tán vào việc tìm đường đi, lắm thầy thối ma rách việc vì làm mất tập trung, dễ mất an toàn ?

Vả lại ở ta xưa nay đã làm gì có quyền ”tự do ngôn luận, tự do báo chí, được thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình…”; Đảng, Nhà nước hành xử  chắc cũng giống như dân xe ôm: ai nói gì mặc mẹ, đã lên xe rồi, có khách rồi là mình cứ lái xe lao theo đường của mình…Do đó nếu cứ để điều 26 này thì hóa ra nhà nước nói dối, nói một đằng làm một nẻo, đưa vào hiến pháp một thứ quyền bánh vẽ…

Theo Hai Xe Ôm, chi bằng nhân đà sửa đổi hiến pháp ký này, cho xóa béng cái Điều 26 này đi để cho cái đám thù địch chống phá không lợi dụng cái quyền này để kích động dân chống phá đảng và nhà nước. Còn nhà nước, Đảng sẽ được tiếng sòng phẳng, minh bạch, không lừa dân… khi để điều 26 trong Hiến pháp !

Nguồn: PVĐ blog.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s